KLIK PÅ IKONERNE OVENFOR...

Uddannelse efter efterskolen

Der er mange muligheder for uddannelser og job efter et efterskoleår. Det kan være svært at træffe den rigtige beslutning. Kontaktlæreren og uddannelsesvejlederen støtter hele tiden den enkelte, men eleven må selv aktivt undersøge de mange muligheder, der er.

Pederstrup Efterskole benytter Ekstern uddannet vejleder.

Vi håber meget, at du har en uddannelsesbog eller har arbejdet målrettet på www.optagelse.dk, når du begynder hos os. Hvis du ikke har det, skal du begynde på det så hurtigt som muligt sammen med vores uddannelsesvejleder. Uddannelsesvejlederen (UU Lolland) har sin helt egen årsplan, der åbner for en række muligheder:

  • Du får lejlighed til at høre nærmere om den eller de ungdomsuddannelser, du overvejer at skulle fortsætte på efter dit efterskoleophold.
  • Der kan arrangeres besøg på de aktuelle ungdomsuddannelser.
  • I 10. kl. skal du lave den Selvvalgte Obligatoriske Opgave, og du skal ud i obligatorisk brobygning (en slags praktik på en uddannelse) i en uge.
  • Du kan komme i erhvervspraktik. Alle disse aktiviteter skulle gerne føre frem til, at du får skabt dig en uddannelsesplan, så du kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse, du vil fortsætte på, når dit efterskoleophold er slut.