KLIK PÅ IKONERNE OVENFOR...

Indholdsplan

Indholdsplanen beskriver hele kostskolearbejdet, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, samt tydeliggør at undervisningen er af bred almen karakter. 

Indholdsplan er udarbejdet med baggrund i følgende bestemmelser og vejledninger.

  • Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie skoler)med efterfølgende ændringer
  • Bekendtgørelser nr. 1448 af 134. december 2006 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie skoler)
  • Undervisningsministeriets vejledning om indholdsplan for frie kostskoler.
  • Bestyrelsen har den 28.01.2008 bemyndiget skolens forstander til at godkende indholdsplanen samt ændringer af denne.

Indholdsplan 2015-2016

Årsplan/kursusuger 2015-2016 

Årsplan/kursusuger 2016-2017