KLIK PÅ IKONERNE OVENFOR...

PERSONALE

Skolen drives i dagligdagen af et team bestående af:

8 undervisere ,forstander, forretningsfører, sekretær, pedel, pedelmedhjælper, køkkenleder og nattevagt

 Ledelse:  
 Forstander:  Ole Therkildsen
 Forretningsfører:  Søren Bo Hansen
   
 Lærere:

 Malene Jacobsen
 Jette Waaben
 Helle Krogh
 Pia Jensen
 Torben Dan
 Jan Erik Hauerberg
 Michael Jacobsen
 Sol Ragner

   
 Sekretær:  Anne-Lise Larsen
 Serviceleder:  Anders Thomsen
 Serviceassistent:   Erik Jørgensen
 Køkkenleder:   Merete Ørnholm Winther
 Nattevagt:  Jimmy Hansen