KLIK PÅ IKONERNE OVENFOR...

Livet på efterskolen

Skolens leveregler

Mange unge taler om deres efterskoleophold som noget af det bedste i deres liv, og de danner venskaber, der varer langt ud over efterskoleopholdet. Det er også den oplevelse, vi ønsker, at vores unge skal gå videre ud i livet med – med ny viden, nye perspektiver, nyt mod og ny forståelse for andre. Det er det, vi tilrettelægger skoleåret ud fra.

Men nogle gange er det også svært at være så mange sammen, og de fleste unge har perioder, hvor de bliver kede af det, eller har konflikter der skal løses. Det er med til at modne vores elever, og skolens voksne har masser af erfaring i at hjælpe de unge til at finde en god løsning.

Livet på en efterskole er mange ting. Der skal f.eks. være tid til

  • at være sammen med mange, men også med få kammerater. 
  • at arbejde sammen med andre, men også til at være alene.
  • at høre høj musik, men også til at være stille og slappe af.

Derfor har vi tidspunkter, hvor vi arbejder i klassen, tidspunkter hvor man er på sit værelse, tidspunkter hvor man kan besøge hinanden osv. Alt er ikke tilladt altid, fordi vi skal være så mange forskellige mennesker sammen.

På Pederstrup Efterskole har vi respekt for hinanden. Derfor er det ind imellem nødvendigt, at man selv giver lidt efter for at kunne passe ind sammen med de 62 andre elever. Og derfor taler vi selvfølgelig pænt til og om hinanden. Vi accepterer ikke mobning under nogen form. Eller sagt på en anden måde: Her skal alle trives, men ingen på bekostning af andre.

På efterskolen har vi nogle regler. Der er ikke så mange, til gengæld forventer vi, at de bliver overholdt:

  • Du skal følge dagsprogrammet og aflevere opgaver til den fastsatte tid.
  • Du skal være på dit eget værelse fra kl. 22.30 til kl. 6.30.
  • Sex, alkohol, rygning og stoffer er totalt forbudt på og i forbindelse med skolen.
  • Elever der mobber andre sendes hjem.

Vores elever har en masse muligheder og evner. De er med til at præge og skabe gode efterskole-oplevelser, både på skolen og når vi er ude i landet. Derfor er vores normer også præget af de krav, der stilles unge voksne uden for skolen, og selvom vi er rummelige med hensyn til påklædning og frisure, skal eleverne kunne fungere som repræsentanter for skolen.